• rượu nếp cái hoa vàng, ruou nep cai hoa vang, rượu nếp vàng, ruou nep vang, rượu nếp, ruou nep
    Rượu nếp cái hoa vàng Ông Đường hạ thổ

    Ông Đường là một trong số rất ít người còn lưu giữ được bí quyết nấu Rượu nếp cái hoa vàng hạ thổ. Hiện nay ông là người trực tiếp sản xuất và hạ thổ rượu bằng phương pháp...

    • Posted 1690 days ago
    • 3
{http://tygiavang.vn}